belgium, brugge, architecture-3604045.jpg

Relokacja Belgia

ZAKWATEROWANIE

Ośrodki azylowe,

Prywatne domyTRANSPORT

Transport busami dla grup zorganizowanych,

FlixBus, 

Samolot (miasta Bruksela, Antwerpia)


POMOC PAŃSTWA

Aby otrzymać pomoc socjalną, należy najpierw zarejestrować się w celu uzyskania statusu ochrony tymczasowej. Dlatego ważne jest, aby przed udaniem się do Publicznego Ośrodka Pomocy Społecznej (PCSW) udać się do centrum rejestracji w Heysel, a następnie zgłosić się do urzędu miasta, w którym mieszkasz.


Beneficjenci statusu ochrony tymczasowej mogą otrzymać pomoc równoważną dochodowi z tytułu integracji. Prawo do pomocy równej dochodowi z tytułu integracji przysługuje od momentu wpisania danej osoby do rejestru cudzoziemców po wydaniu zaświadczenia o udzieleniu ochrony czasowej.


Osoby korzystające z ochrony czasowej, jako osoby legalnie przebywające na terenie kraju, mogą przystąpić do wzajemnej kasy chorych.


W okresie oczekiwania na prawo do przystąpienia do kasy chorych, pilna pomoc medyczna jest udzielana osobom, które opuściły Ukrainę w związku z wojną i które zgłoszą w Publicznym Centrum Opieki Społecznej (PCSW), że ubiegają się o status ochrony czasowej.


Więcej tutaj :


https://dofi.ibz.be/en/themes/ukraine 


FORMA PRAWNA PRZEBYWANIA NA TERYTORIUM PAŃSTWA

Obywatele Ukrainy posiadający paszporty biometryczne mogą wjechać i przebywać przez 90 dni w Belgii bez wizy. Ten 90-dniowy okres może zostać przedłużony maksymalnie do 180 dni, jeśli sytuacja na Ukrainie nie pozwala na bezpieczny powrót po upływie 90 dni.

Obywatele Ukrainy, którzy nie posiadają paszportu biometrycznego, ale otrzymali wizę do Belgii, mogą również uzyskać przedłużenie dozwolonego pobytu do maksymalnie 180 dni.

Obywatele Ukrainy, którzy opuścili Ukrainę i przebywają już w strefie Schengen, mogą ubiegać się o pozwolenie na pobyt bezpośrednio w urzędzie miejskim właściwym dla miejsca zamieszkania w Belgii. Warunki przyznania tego zezwolenia na pobyt (studia, praca, łączenie rodzin) są zachowane, ale jeśli wnioskodawca nie może przedstawić zwykłych dokumentów urzędowych, Urząd Imigracyjny poszuka dla niego alternatywnych rozwiązań.

Ważna wiadomość


Od poniedziałku 14.03 Brussels Expo, Pałac 8 (Heysel) stanie się centrum rejestracji dla Ukraińców.


Centrum rejestracji jest otwarte od 8.30 do 17.30, 7 dni w tygodniu. Można do niego dojechać metrem linii 6, przystanek Heysel.


Osoby, które zarejestrowały się w centrum rejestracji w Bordet, nie muszą wracać do centrum rejestracji w Palais 8 (Heysel).


www.info-ukraine.be


KOORDYNATORZY

Paweł Rudek 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100008461481639 


Organizacja koordynująca:

W Belgi – Loïc de La Tullaye

https://www.facebook.com/loic.delatullaye


ORGANIZACJE POMOCOWE W KRAJU

Sztab Pomocy Belgia 

tel: +32 2 315 41 86

email: info@helpcentre.be

https://www.facebook.com/sztabpomocybelgia/