paris, eiffel tower, roof-4119828.jpg

Relokacja Francja

ZAKWATEROWANIE

Paryż i Lyon

Zakwaterowanie na czas długoterminowy: każda osoba przybywająca do Francji zostaje na początek zakwaterowana w domach i mieszkaniach prywatnych. W późniejszym etapie osoby kontaktują się z prefekturą i prefektura załatwia dalsze formalności związane z zakwaterowaniem.


TRANSPORT

MinibusPOMOC PAŃSTWAUbezpieczenie społeczne i zapomoga.

Pomoc w objęciu międzynarodową ochroną.

Uzyskanie tymczasowego pobytu oraz pozwoleń na pracę.

Bezpłatne przejazdy pociągami w tym Eurostar.


Minimalne wynagrodzenie we Francji:

(dane z 1 Stycznia 2022, przy pełnym etacie, który wynosi 35 h tygodniowo):

EUR1.603,12 brutto


Edukacja: obowiązkowa, bezpłatna do lat 16.FORMA PRAWNA PRZEBYWANIA NA TERYTORIUM PAŃSTWA


Tymczasowy status ochronny: każdy uchodźca przebywa legalnie na terenie Francji przez okres 90-ciu dni. Przez ten czas nie wymagane są żadne formalności związane z pobytem. Po upływie 90-ciu dni, osoby muszą posiadać pozwolenie na pobyt - prefektura pomaga w dopięciu formalności. 


Link do prefektur: https://www.interieur.gouv.fr/Le-ministere/Prefectures
KOORDYNATORZY


Dane kontaktowe do osoby koordynującej pomoc ze strony polskiej:

Aleksandra +336386559


ORGANIZACJE POMOCOWE W KRAJU