zurich, swiss, europe-3903185.jpg

Relokacja Szwajcaria

ZAKWATEROWANIE

miejsca zorganizowane przez organizacje samorządowe,

prywatne kwatery, po skierowaniu z punktu informacyjnego ds. uchodźców znajdujących się przy dworcach (kwatery są sprawdzane przez urząd ds. uchodźców) – punkt recepcyjny: Kasernenstrasse 49 , 8004 Zurich


TRANSPORT

pociąg kierunek – Zurych przez Berlin,

wyjazdy zorganizowane

FORMA PRAWNA PRZEBYWANIA NA TERYTORIUM PAŃSTWA

Status ochronny z prawem pobytu bez konieczności przechodzenia przez zwykłą procedurę azylową. Prawo pobytu w Szwajcarii jest ograniczone do jednego roku, ale może zostać przedłużone.

POMOC PAŃSTWA

Ochrona zdrowotna, prawo do pracy (od razu), zakwaterowanie, możliwość rozpoczęcia nauki w szkole dla dzieci oraz nauki języka

KOORDYNATORZY

Marta Krawczyk

krawczykmartaa@gmail.com

+ 41 791 29 28 15

Iwona Koptewicz

iwona.koptewicz@gmail.com

ORGANIZACJE POMOCOWE W KRAJU

Solidarite Ukraine (hotline 0800 900 995)


https://www.facebook.com/ukrainiansocietyofswitzerland