Переїзд

Переїзд до країн Європи

Naszym celem jako Matki na Granice jest prowadzenie kampanii informacyjnej oraz możliwości relokacji uchodźców do różnych krajach na terenie Europy. Dzięki połączeniu sił Biura Współpracy z Zagranicą, przy samorządzie miasta Wrocław prowadzimy te działania systemowo:

 INFORMACJA – przedstawiając niezbędne informacje dla osób uchodźczych na temat Państw, do których organizujemy transporty;
Infolinia +48 732 061 155 (język PL i UA)
WERYFIKACJA organizacji pomocowych państw europejskich i miejsc, do których relokowane są osoby uchodźcze;

ORGANIZACJA darmowych transportów do miejsc docelowych.


Bezpieczna relokacja

Współpracujemy z samorządami, organizacjami pozarządowymi oraz osobami prywatnymi państw europejskich, które pomagają w:

znalezieniu pracy i mieszkań
uzyskaniu świadczeń socjalnych
zapisaniu dzieci do placówek edukacyjnych
wszelkiej pomocy przy aklimatyzacji na miejscu.*

*Warunki pomocy są określane przez poszczególne Państwa.

Organizacje współpracujące przy relokacji